Pomoc

HACCP to skrót angielskiego terminu: hazard analysis critical control points czyli analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli.

Jest to system polegający na identyfikacji i ocenie zagrożeń, związanych z różnymi fazami procesu produkcji wyrobów rolno-spożywczych, pozwalający określić środki niezbędne dla opanowania zagrożeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego.

HACCP został opracowany dla potrzeb NASA w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. Jego zalety dostrzegły następnie zakłady przemysłowe, służby weterynaryjne i sanitarne. Obecnie system jest stosowany w zakładach przemysłu spożywczego o różnej wielkości na całym świecie, jako jeden z systemów zapewniający uzyskiwanie bezpiecznej żywności.